تست HPV

مشابه تست پاپ اسمیر نمونه‌گیری می‌شود. بررسی HPV در آزمایشگاه صورت می‌گیرد. HPV نوعی ویروس است که انواع پر خطر آن عامل سرطان دهانه رحم در خانم‌ها است.

hpv