پاپ اسمیر

تست غربالگری تشخیص سرطان دهانه رحم که بنا به تشخیص پزشک سالانه یا دیرتر انجام می‌شود.

پاپ اسمیر