حاملگی خارج از رحم

حاملگی خارج رحمی

حاملگی خارج از رحم و غیرطبیعی می‌تواند برای خانم‌ها بسیار خطرناک باشد؛ در روند طبیعی بارداری، تخمک بارور شده از طریق لوله فالوپ به رحم منتقل می‌شود و در آن جا رشد و نمو پیدا می‌کند، اما گاهی ممکن است برخی از خانم‌ها بارداری غیرطبیعی را تجربه کنند.

در واقع به این صورت که تخمک بارور شده در هر قسمتی (دهانه رحم، لوله‌های فالوپ، تخمدان و…) غیر از رحم رشد می‌کند. در بیشتر بارداری‌های خارج از رحمی، تخمک بارور شده در لوله‌های فالوپ مشاهده شده است. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص در اختیار شما قرار خواهیم داد.